Σ΄ αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω

την κίνηση προσφοράς

του κύριου Γιώργου Γιαννίδη  

της  μετάφρασης του καταστατικού μας,

από τα Γερμανικά στα Ελληνικά.

 

Εκ μέρους όλων

Παναγιώτης Μιχαηλίδης

www.aristofanis.com

 

Ο κύριος Γιαννίδης

είναι Δημόσιος και Ορκωτός

Διερμηνέας και Μεταφραστής

της Ελληνικής γλώσσας 

Lindwurmstraße 5

80337 München

Tel: 0049 89 53819701

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ (ARISTOPHANIS) „e.V.“

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

§ 1 Όνομα, Έδρα, Οικονομικό έτος

 

Ο σύλλογος φέρει την ονομασία

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ (ARISTOPHANIS) „e.V.“.

 

Κατόπιν της επιδιωκόμενης καταχώρησης στο Μητρώο των συλλόγων με την προσθήκη „e.V.“.

 

Η έδρα του συλλόγου είναι το Μόναχο.

 

Το οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

 

 

§ 2 Σκοπός

 

 1. Ο σύλλογος ακολουθεί αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς σύμφωνα με την παράγραφο 51 του ΑΟ (=Abgabenordnung = Κανονισμός δημοσίων εσόδων)

 

 1. Σκοπός του συλλόγου είναι η ενίσχυση της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, ιδιαίτερα της καλλιτεχνικής διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς στο θέατρο, τραγούδι, τη μουσική, ζωγραφική, λογοτεχνία και τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες.  

 

 

 1. H ενίσχυση και βελτίωση του παιδαγωγικού και πολιτιστικού έργου στα ελληνικά σχολεία στο Μόναχο και την γύρω περιοχή.

 

 

 1. Ο στόχος του καταστατικού μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της θεατρικής και μουσικής παιδείας  των νέων και της ενίσχυσης του θεάτρου και της μουσικής. Συγχρόνως πρέπει να διευρυνθούν οι γνώσεις στο τραγούδι, στην υποκριτική, την ενόργανη μουσική, στην κατασκευή σκηνικών και κουστουμιών. Οι κεκτημένες θεωρητικές γνώσεις θα γίνονται πράξη μέσω της δουλειάς στο θέατρο. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό, « να συμμετέχει στην δημιουργικότητα του θεάτρου».

 

 

 1. Με τις ποικίλες παρουσιάσεις καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διεξάγονται, όπως λογοτεχνικές βραδιές, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής βοηθιέται ιδιαίτερα  η ενίσχυση της λογοτεχνίας, ζωγραφικής, του τραγουδιού και των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.

 

 1. Ο σύλλογος εργάζεται ανιδιοτελώς· δεν εξυπηρετεί πρωτίστως οικονομικά συμφέροντα.

 

 

 1. Τα έσοδα του συλλόγου επιτρέπεται  να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς του καταστατικού.

 

 

 1. Τα μέλη του συλλόγου δεν έχουν ως μέλη μέρισμα επί των κερδών, ούτε παροχές από χρήματα του συλλόγου.

 

 

 1. Κανένας δεν επιτρέπεται να κάνει έξοδα, για  σκοπούς που είναι ξένοι προς τους σκοπούς του συλλόγου, ή να χορηγούνται υπερβολικά υψηλές αμοιβές.

 

 

 1. Σε περίπτωση που παύει να ισχύει ο υπάρχων κοινωφελής σκοπός του σωματείου, τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου περιέρχονται στο δήμο του Μονάχου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και άμεσα για την προώθηση των ενδιαφερόντων των ελλήνων μαθητών στο Μόναχο.

 

 

 1. Ο σύλλογος κρατά ουδέτερη κοσμοθεωρητική, δογματική και πολιτική στάση. Προάγει τη δημοκρατική διαμόρφωση της βούλησης στο πνεύμα του καταστατικού χάρτη και επιδρά σε συνέχεια στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών και της νεολαίας στα κοινοτικά δρώμενα του Μονάχου.

 

§ 3 Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους

 

 1. Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ενηλικιωθεί, όπως και κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που στηρίζει την πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.

 

 

 1. Φυσικά πρόσωπα μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών. Για την προσχώρηση στο σύλλογο  ως την ενηλικίωση είναι απαραίτητη η γραπτή άδεια των νομικών πληρεξούσιων σύμφωνα με τους όρους του Αστικού Κώδικα.

 

 

 1. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να γίνεται γραπτώς. Σε περίπτωση περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας, κυρίως στους ανήλικες, η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του νομικού πληρεξούσιου, ο οποίος να πληρώνει τη μηνιαία συνδρομή. Για την αίτηση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν απορριφθεί, μπορεί να υποβληθεί γραπτή ,ένσταση σε διάστημα ενός μήνα, και η απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη τακτική συνέλευση των μελών. Η ένσταση κατατίθεται γραπτώς.

      Δικαιωματική απαίτηση της  ιδιότητας του  μέλους δεν υπάρχει.

 

§ 4 Λήξη της ιδιότητας του μέλους.

 

Η ιδιότητα  τελειώνει

α) με το θάνατο (του φυσικού προσώπου) ή με τη διάλυση (νομικού προσώπου) του μέλους

      β) με παραίτηση

      γ) με αποκλεισμό από το σύλλογο.

 

Η παραίτηση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς προς ένα τουλάχιστον μέλος του ΔΣ. Η προθεσμία για την παραίτηση  είναι τρίμηνη και γίνεται πριν από το τέλος του οικονομικού έτους. Λόγος αποκλεισμού ενός μέλους από το σύλλογο συντρέχει εάν  το μέλος έχει παραβιάσει σημαντικά  τα συμφέροντα του συλλόγου.

 

Για τον αποκλεισμό αποφασίζει η συνέλευση των μελών κατόπιν αίτησης του ΔΣ με πλειοψηφία 2/3. Το ΔΣ υποχρεούται να στείλει στο μέλος την αίτηση διαγραφής τουλάχιστον 2 βδομάδες πριν την συνέλευση, με την  αιτιολόγηση σε μορφή  αντιγράφου.  Γραπτή αναφορά του αποκλειόμενου μέλους πρέπει να υποβάλλεται κατά τη συνέλευση των μελών.

 

Την απόφαση διαγραφής καταθέτει το ΔΣ γραπτώς και είναι πλέον έγκυρη.

 

    § 5 Συνδρομή των μελών

 

1.      Τα μέλη καταβάλουν συνδρομή, της οποίας το ύψος και το χρόνο πληρωμής  αποφασίζει η  συνέλευση και έχει ισχύ για το ερχόμενο οικονομικό έτος. Ελλείψει άλλης σχετικής απόφασης,  η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στα 5 Ευρώ.

 

 

2.      Για την χρηματοδότηση ιδιαίτερων προγραμμάτων ή για την αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών του συλλόγου, μπορεί να ληφθούν αποφάσεις για την είσπραξη  έκτακτων  εισφορών.

 

 

3.      Κάθε μέλος υποχρεούται με την προσχώρησή του να πληρώσει εφάπαξ το ποσό των 10 Ευρώ.

 

 

4.      Η συνέλευση δικαιούται να απαλλάξει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ολικώς ή μερικώς ή να δώσει παράταση σε τέλη , συνδρομές, έκτακτες εισπράξεις.

 

 

5.      Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τη συνδρομή.

 

 

    § 6 Χρηματοδότηση

 

Ο σύλλογος αποκτά τα μέσα για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του μέσω:

 

α) Συνδρομές μελών

β) Χρηματικές χορηγίες και εμπράγματες δωρεές

γ) Δημόσιες επιχορηγήσεις

δ) Εκδηλώσεις

 

    § 7 Όργανα

 

Τα όργανα του συλλόγου είναι:

 

Α) το ΔΣ

Β) Οικονομική και εξεταστική επιτροπή

 

Η συνέλευση των μελών έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη σύσταση περαιτέρω οργάνων ή επιτροπών.

 

§ 8 Διοικητικό Συμβούλιο

 

1.      Το ΔΣ αποτελείται από πέντε άτομα, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, δύο γραμματείς και τον ταμία.

 

 

2.      Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος συνθέτουν το προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο § 26 του Αστικού Κώδικα. Τον  σύλλογο εκπροσωπούν δικαστικώς ή εξωδικαστικώς είτε ο πρόεδρος είτε ο αντιπρόεδρος. Στην εσωτερική σχέση ο αντιπρόεδρος ενεργεί μόνο εφόσον κωλύεται ο πρόεδρος.

 

    § 9 Εκλογή και διάρκεια θητείας του ΔΣ

 

1.      Το ΔΣ εκλέγεται από τη συνέλευση για τέσσερα χρόνια και ασκεί το λειτούργημά του ως την διεξαγωγή νέων εκλογών.

 

 

2.      Εάν ένα μέλος αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της θητείας, αντικαθίσταται από ένα από τα τρία εκλεγμένα μέλη των αναπληρωτών.

 

    § 10 Αρμοδιότητες του ΔΣ

 

Το ΔΣ διευθύνει τις εργασίες του συλλόγου και διεκπεραιώνει όλα τα διοικητικά θέματα, εφόσον δεν έχουν ανατεθεί από το καταστατικό ή τον νόμο σε ένα άλλο όργανο του συλλόγου. Τα καθήκοντα του ΔΣ είναι τα εξής ιδιαίτερα:

 

Α) Η εκτέλεση των αποφάσεων της συνέλευσης των μελών

Β ) Η σύγκληση και προετοιμασία της συνέλευσης των μελών.

Γ ) Η κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η συγγραφή της ετήσιας έκθεσης.

Δ)  Η καταγραφή και η συνέργια κατά τον αποκλεισμό μελών. .

Ε) Κλείσιμο και καταγγελία συμβάσεων εργασίας.

 

    § 11 Συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΔΣ

 

1.          Το ΔΣ είναι σε απαρτία όταν συνεδριάζει, εφόσον έχουν κληθεί όλα τα μέλη και είναι παρόντα τρία τουλάχιστον εκ των οποίων ένα να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος.

 

2.      Η πρόσκληση των μελών γίνεται γραπτώς από τον πρόεδρο ή όταν αυτός κωλύεται από τον αντιπρόεδρο, το αργότερο μια βδομάδα πριν από την συνεδρίαση. Δεν είναι αναγκαία η γνωστοποίηση μιας ημερήσιας διάταξης.

 

 

3.      Το ΔΣ αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας καθοριστική είναι η ψήφος   του προέδρου ή αντιπροέδρου, που διευθύνει τη συνεδρίαση, όταν απουσιάζει ο πρόεδρος.

 

 

4.         Οι αποφάσεις καταγράφονται στα πρακτικά και υπογράφονται από το διευθύνοντα τη συνεδρίαση. Οι καταχωρήσεις περιλαμβάνουν:

 

-            τόπο και ώρα συνεδρίασης

-            τα ονόματα των συμμετεχόντων και των

       διευθυνόντων τη συνεδρίαση

-           τις ληφθείσες αποφάσεις και τα                

       αποτελέσματα της ψηφοφορίας

 

 5.  Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων μπορεί να είναι έγγραφη, εφόσον έχουν εγκρίνει γραπτώς την απόφαση όλα τα μέλη του ΔΣ. Τα έγγραφα των αποφάσεων φυλάσσονται ως συνημμένα.

 

 

    § 12  Η οικονομική και εξεταστική επιτροπή

 

1.      Αποτελείται από 3 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη συνέλευση για τέσσερα χρόνια . Τα μέλη της επιτροπής αυτής εκλέγουν μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο . Τα μέλη του ΔΣ δεν πρέπει να  ανήκουν στην οικονομική και εξεταστική επιτροπή.

 

 

2.     Κατά την αποχώρηση ενός μέλους στη διάρκεια της θητείας, το αντικαθιστά ένα μέλος εκ των 2 αναπληρωματικών που έχουν εκλεγεί από τη συνέλευση.

 

 

3.      Η επιτροπή αυτή έχει την υποχρέωση να ελέγχει τα οικονομικά του συλλόγου, κυρίως:

 

                            Α) να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία

                            Β) τον απολογισμό του έτους του ΔΣ

                            Γ) να υποβάλλει έγγραφη έκθεση απολογισμού και να γνωμοδοτεί σχετικά με την απαλλαγή του ΔΣ.

 

                      4.   Για τη λήψη αποφάσεων της επιτροπής ισχύουν οι κανόνες για το ΔΣ αντίστοιχα.

 

                     

        § 13 Συνέλευση των μελών

       

1.        Κάθε ενήλικο μέλος έχει δικαίωμα ψήφου. Η συνέλευση δικαιούται ωστόσο να δώσει δικαίωμα ψήφου και σε ένα  άτομο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, που έχει κλείσει τα 16.

 

2.       Στη συνέλευση των μελών έχει δικαίωμα μίας ψήφου κάθε μέλος. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιώματος ψήφου.

 

 

        § 14 Καθήκοντα της συνέλευσης των μελών.

                     

            Η συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του

συλλόγου και είναι αρμόδιο για  όλα τα καθήκοντα, εφόσον αυτά

δεν ανήκουν στο ΔΣ, την οικονομική και εξεταστική επιτροπή ή σε

ένα όργανο ή σωματείο που ενδεχομένως να σχηματιστεί στο

μέλλον.

 

           Η συνέλευση των μελών είναι αρμόδια αποκλειστικά για τα

       ακόλουθα ζητήματα:

 

                           

        Α) ¨Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού για το

              επόμενο οικονομικό έτος

                           

        Β) Αποδοχή της ετήσιας έκθεσης του ΔΣ , της οικονομικής έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής,

          απαλλαγή του ΔΣ

                           

        Γ) Προσδιορισμό του ύψους και του χρόνου πληρωμής   

          της συνδρομής

                           

        Δ) Εκλογή και ανάκληση των μελών του

             διοικητικού συμβουλίου και της οικονομικής ή ελεγκτικής επιτροπής , 

                           

        Ε) Τροποποίηση του καταστατικού

                           

        Ζ) Διάλυση ενός συλλόγου

                           

        ΣΤ) Απόφαση επί των  ενστάσεων στις περιπτώσεις

               άρνησης αποδοχής μελών                                                     

       

        Η) Αποκλεισμό ενός μέλους του συλλόγου

       

        Θ) Απόφαση ανακήρυξης επίτιμων μελών.

 

§ 15 Σύγκληση της συνέλευσης των μελών

 

1.          Η τακτική συνέλευση των μελών λαμβάνει χώρα

        το Νοέμβρη κάθε έτους.

 

 

 

2.          Η σύγκληση μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης γίνεται

        κατόπιν:

 

Α)  Απόφασης του ΔΣ όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι

Β)  Απαίτησης του 1 πέμπτου των μελών με γραπτή αναφορά στις αιτίες

 

§ 16 Λήψη αποφάσεων των μελών της συνέλευσης

 

1.          Η σύγκληση της συνέλευσης των μελών γίνεται με γραπτή πρόταση από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του ΔΣ με μια προθεσμία τουλάχιστον 2 εβδομάδων και κοινοποίηση  της ημερήσιας διάταξης.

 

 

2.          Η εκπνοή προθεσμίας ξεκινά με την αποστολή πρόσκλησης από την επόμενη μέρα. Η γραπτή πρόσκληση θεωρείται έγκυρη, εφόσον στάλθηκε στη διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία στο ΔΣ.

 

 

3.          Κάθε μέλος  μπορεί να ζητήσει έως και μια εβδομάδα πριν την συνέλευση το αργότερο εγγράφως  τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετέπειτα και κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συμπλήρωσης της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να αποφασιστούν μόνο με 2/3 πλειοψηφία.

 

 

4.          Η γενική συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρο της συνέλευσης σε ανοιχτή ψηφοφορία

 

 

5.          Για την προετοιμασία της εκλογής του ΔΣ εκλέγεται από την γενική συνέλευση  μια εφορευτική επιτροπή. Ο πρόεδρος της συνέλευσης ορίζει τον γραμματέα.

 

 

6.          Οι εκλογές του ΔΣ γίνονται κατόπιν γραπτής μυστικής ψηφοφορίας.

 

 

7.          Η συνέλευση έχει απαρτία, μόνο όταν είναι παρόν τουλάχιστον ένα τρίτο των μελών με δικαίωμα ψήφου και τουλάχιστον το ήμισυ σε περίπτωση τροποποίησης του σκοπού και διάλυσης του συλλόγου.

 

 

8.          Εάν δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει σε διάστημα 2 ωρών να συγκληθεί νέα συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη, η οποία θα είναι έγκυρη ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών. Σχετική μνεία γίνεται μέσα στην πρόσκληση.

 

 

9.          Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Η αποχή δε συνυπολογίζεται.

 

10.      Για τροποποιήσεις του καταστατικού απαραίτητο είναι το ¾ της πλειοψηφίας των έγκυρων ψηφοδελτίων. Για αλλαγή του σκοπού και τη διάλυση του συλλόγου απαιτούνται τα 4/5.

 

 

11.      Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται σε μία ψηφοφορία.

 

 

12.      ¨Έγκυρα εκλεγμένοι θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία διεξάγεται δεύτερος κύκλος εκλογής. Επικρατούν οι υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους στη σειρά. Η αποχή δε λαμβάνεται υπόψη.

 

 

13.      Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται επαναληπτική εκλογή μεταξύ των δύο μόνο κύριων υποψηφιοτήτων.

 

 

14.      Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας αποφασίζει η κληρωτίδα του λαχνού που διεξάγει ο πρόεδρος της συνελεύσεως.

 

 

15.      Με βάση τον αριθμό των ψηφοδελτίων εκλέγονται τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ.

 

 

16.      Τα μέλη του ΔΣ ψηφίζουν μεταξύ τους τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο , τους δύο γραμματείς και τον ταμία. 

 

 

17.      Τα μέλη της οικονομικής και εξεταστικής επιτροπής εκλέγονται επίσης σε μία ψηφοφορία. Εκλεγμένος είναι αυτός που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Η αποχή δε συνυπολογίζεται.

 

 

18.      Εάν δεν υπάρξει πλειοψηφία, γίνεται και δεύτερος κύκλος. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που έλαβαν στη σειρά τις περισσότερες ψήφους.

 

 

19.      Με βάση τον αριθμό των ψηφοδελτίων εκλέγονται τα αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής και εξεταστικής επιτροπής.

 

 

 

                       

                      § 17 Πρωτόκολλο της συγκέντρωσης

 

 

Υπογράφεται από τον πρόεδρο της συνέλευσης και τον γραμματέα. Πρέπει να περιλαμβάνει:

 

-             Τόπο και χρόνο της συνέλευσης

-             ¨Όνομα του προέδρου της συνέλευσης και του γραμματέα

-             Αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.

-             Καθορισμό της νομότυπης σύγκλησης και διαπίστωση της

        απαρτίας

-             Την Ημερήσια Διάταξη

-             Τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το αποτέλεσμα της

        ψηφοφορίας ( αριθμό των ψήφων υπέρ και κατά, αποχές, 

        άκυρα), το είδος της ψηφοφορίας

-             Αιτήσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού

-             Αποφάσεις, που πρέπει να καταχωρηθούν κατά λέξη.

 

        § 18 Επίτιμα μέλη

 

Κατόπιν πρότασης του ΔΣ η συνέλευση μπορεί να ορίσει μόνιμα επίτιμα μέλη , άτομα που επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην πραγματοποίηση των συμφερόντων του συλλόγου. Τα μέλη αυτά μπορούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου. Δεν έχουν ούτε ενεργητικό ούτε παθητικό εκλογικό δικαίωμα. Τα επίτιμα μέλη δεν δεσμεύονται με παρουσίες ούτε με την πληρωμή συνδρομής.

 

 

        § 19 Διάλυση του συλλόγου

 

Η διάλυση του συλλόγου μπορεί να αποφασιστεί σε μια συνέλευση των μελών με την πλειοψηφία των ψήφων όπως αυτή καθορίζεται από το § 15. Εφόσον η απόφαση δεν είναι διαφορετική, πρόεδρος και αντιπρόεδρος είναι εκκαθαριστές έχοντας την εξουσία της εκπροσώπησης. Οι υπάρχοντες όροι ισχύουν για την περίπτωση που η διάλυση του συλλόγου προέλθει από άλλη αιτία ή χαθεί η  νομική ικανότητά του.

 

Στην περίπτωση διάλυσης τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση του συλλόγου περιέρχονται στην πόλη του Μονάχου, όπως ορίζει η τελευταία παράγραφος του § 2. H πόλη του Μονάχου θα διαχειρίζεται την περιουσία αποκλειστικά και μόνο προς όφελος των ελλήνων μαθητών και για την προώθηση των ενδιαφερόντων τους.

 

 

 

 

Φίλες και φίλοι

 

που θα χρειαστούν σημεία η ολόκληρο το Καταστατικό μας,

έχουν το ελεύθερο να το χρησιμοποιήσουν με οποιοδήποτε

τρόπο αυτή επιθυμούν.

 

Θα χαιρόμασταν βέβαια  αν άφηναν κάποιο

μηνυματάκι στη σελίδα μας.

 

φιλικά

 

Παναγιώτης Μιχαηλίδης