Ηλεκτρονική δήλωση για τις εξετάσεις

ΦΕΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι Αίτησης- Δήλωσης, μία για κάθε περίπτωση υποψηφίου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

Από 2 έως 20 Φεβρουαρίου χιλιάδες υποψήφιοι

των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων

(ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα πάρουν μέρος στις

Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2009 πρέπει

α υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση- Δήλωση.

 

Καταθέστε τις απόψεις σας πατώντας  Kommentare

Διαβάστε περισσότερα πατώντας mehr lesen

Ηλεκτρονική δήλωση για τις εξετάσεις

Πάνω από 88.000 αναμένεται να είναι οι θέσεις εισακτέων φέτος σε ΑΕΙ- ΤΕΙ , ΕΡΕΥΝΑ του , Χρήστου Κάτσικα , xkatsikas@xkatsikas.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009


Από 2 έως 20 Φεβρουαρίου χιλιάδες υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα πάρουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2009 πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση- Δήλωση.

Το αμέσως επόμενο διάστημα το ΥΠΕΠΘ αναμένεται να ανακοινώσει τον αριθμό των θέσεων εισακτέων που φέτος, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα ξεπεράσει τις 88.000 συνολικά. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα τον τύπο ΑίτησηςΔήλωσης, τις κατηγορίες των υποψηφίων που υποχρεούνται να τις συμπληρώσουν, καθώς και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τη συμπλήρωσή τους.

Από φέτος η Αίτηση- Δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει την ανάλογη Αίτηση- Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται τρία αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και αν αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα τρία και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Ειδικότερα:

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) υποβάλλουν την ανάλογη ΑίτησηΔήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί με τη σχετική Αίτηση- Δήλωση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, αν επιθυμούν να εξεταστούν σ΄ αυτό.

Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ υποβάλλουν την ανάλογη Αίτηση- Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση- Δήλωση συνυποβάλλουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους, καθώς και την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

3 Οι απόφοιτοι- κάτοχοι Βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν την ανάλογη ΑίτησηΔήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο της κατοικίας τους. 4Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)- ομάδας Β΄ υποβάλλουν μόνο την Αίτηση- Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.

5 Οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης- Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 20 Φεβρουαρίου.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ
Φέτος υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι Αίτησης- Δήλωσης, μία για κάθε περίπτωση υποψηφίου

Τι πρέπει να προσέξουν στη συμπλήρωση

ΦΕΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι Αίτησης- Δήλωσης, μία για κάθε περίπτωση υποψηφίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω:

1 Όσον αφορά το (δεύτερο) μάθημα Γενικής Παιδείας που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται:

Το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση- Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου. Εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0). Η επιλογή και δήλωση του (δευτέρου) μαθήματος Γενικής Παιδείας είναι υποχρεωτική και καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι΄ αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

2 Όσον αφορά το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, που οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄) επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά, επισημαίνεται πως το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση- Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής. Για να μπορέσει υποψήφιος να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο το 5ο Επιστημονικό Πεδίο πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στα δύο (2) μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 5ου Επιστημονικού Πεδίου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. 3Η υποβολή της Αίτησης- Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μετά την υποβολή της, δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

4 Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της Αίτησης- Δήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω Τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή πρέπει να υποβάλει αίτηση απευθείας στον Στρατό (για τις Στρατιωτικές Σχολές), στην Αστυνομία (για τις Αστυνομικές Σχολές), στο Εμπορικό Ναυτικό (για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού), στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (για τα ΤΕΦΑΑ) στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0